Veckans psalm

Veckans psalm började i ett möte vid Anders Frostensson-stiftelsens psalmskolas avslutande läger år 2014.

Tolv psalmdiktare, som gått Psalmskolan, skulle få möta sex tonsättare under några kreativa sommardagar.
Vi blev ihop-parade två och två redan i förväg, och jag som tonsättare fick två olika poeter, som skickade mig varsin text att tonsättas innan lägret. Jag skickade en melodi till dem.
När vi möttes, var kontakten med den ene, Bertil Murray, direkt och mycket god. Jag älskade hans psalmtexter, som är bibelcentrerade, raka och mycket lätta att tonsätta, då han tänker strofiskt och konsekvent.

När kursen var över, blev mitt förslag till Bertil att vi två kanske kunde förverkliga en gammal dröm jag haft; nämligen att skriva en psalm till varje söndag under ett kyrkoår. Till min glädje nappade han, och under ett års tid skickades texter och melodier härs och tvärs mellan Uppsala och Glommen. Varje vecka skrevs och publicerades en ny psalm!

Denna samling psalmer blev sedemera en utgåva hos Wessmans musikförlag.

Här kan man lyssna på några:

Som en skälvning genom jorden
Psalm för påskdagen
Tovigt skägg och stripigt hår
Psalm för midsommardagen
Alla de vi djupast älskar
Psalm för Alla själars dag
Fyrtio dagars vandring
Psalm för Askonsagen/Fastlagen
Du leder mig till vatten och vila
Psalm för 3e söndagen i påsktiden
Jona, en av Guds profeter
Psalm på septuagesima
Människan, med Gud förenad
Psalm på 10e söndagen efter Trefaldighet