Ave maris stella

Ave maris stella är en sång för sopran, piano och violin, till en känd, latinsk text.
Här hör man tonsättaren sjunga den tillsammans med Monika Murek, violin, och Leander Franke, piano.

För att köpa noterna, kontakta mig!

maria.lofberg@septema.com

(0046) (0)730 38 49 10