At peace

At peace
Karin Dahlberg (Roman), sopran
Bernt Wilhelmsson, piano

At peace
En sång skriven till vännen Karin Dahlberg (Roman), en av Sveriges mest namnkunniga sopraner.
Texten är inspirerad av Karins livsresa vid tiden för kompositionens tillkomst; hur man tar sig från en besvärlig livssituation till ett tillstånd av förnöjsamhet. När man är ”at peace”, tillfreds, är livet som bäst, men står inte stilla.


Stycket kräver sin sångare och sin pianist…

Tessitura g1-c3

Köp musiken från mig genom att maila till:

maria.lofberg@septema.com

(0046) (0)730 38 49 10