Kyrkomusikern

Det bästa med det här jobbet, är att det är så varierat. Ena dagen är man dirigent i ett stort verk för kör och orkester, nästa dag planerar man gudstjänst med sin präst eller stämmer orgeln…

Foto: Karin Linde @Don´t blink

Jag har arbetat som kyrkomusiker i hela mitt liv.
Efter utbildningen till kantor, hamnade jag som tjugoåring i ett litet pastorat på landet. Två körer och fyra kyrkor och bostad i en lägenhet ovanpå församlingshemmet.
Där stannade jag ett år, innan jag lockades till Karlskoga och en kantorstjänst där. Det var en dynamisk församling, och under den tiden planterades i mig längtan efter mer kunskap om den yrkesbana jag valt.


Flytten gick till Göteborg, Musikhögskolan och organistutbildningen där.
Efter examen jobbade jag några år i Tuve och Lerum som organist, men familjesituationen gjorde att vi behövde större hus, och sådana var dyra i den stora staden.

I Morups församling, på landet i mellersta Halland, arbetade jag i tio år. Tjänsten var en kantorstjänst på åttio procent, men det passade perfekt för en tvåbarnsmamma med en så tidskrävande bisyssla som tonsättarens.

Så blev tjänsten i Falkenbergs församlings huvudkyrka plötsligt ledig, och jag fick nytt jobb där.
Sedan 2015 har jag arbetat där, med körer, gudstjänster, förrättningar och annat som hör arbetet till.


Så här gillar jag att jobba…

För mig är det viktigt med tema. Söndagens firningsämne och tema styr den repertoar jag tar fram till körerna och inspirerar mig att skriva ny musik. I mitt yrkesliv blir sentensen ’gudstjänsten i centrum’ verklighet, allt för att öka gudstjänstbesökarnas förståelse och hjälpa dem att be och lovsjunga Gud. Pedagogiken är ett viktigt redskap, men även skönhet och uttrycksfullhet i musiken.

I min tjänst ingår att leda tre körer. Under covid-pandemin blev det olämpligt att samlas i större skaror, varför jobbet blev ett annat än vanligt. Vi började spela in korta filmer som introduktion till kommande söndags tema, både under de perioder då vi kunde fira gudstjänst tillsammans i kyrkan och då vi inte kunde det.
Till dessa filmer behövdes musik, och ett sätt att hålla lite kontakt i körerna blev att samla mindre grupper för att öva och spela in denna musik.

En av de sista ”introfilmerna” vi gjorde vårterminen 2021, har en story som på ett bra sätt visar hur jag tycker om att jobba:

Filmen skulle introducera Heliga Trefaldighets dag, och vi hade bestämt oss för att använda oss av en liknelse av treenigheten som bygger på solen, Fadern som solen, Sonen som solskenet och Anden som solbrännan, ’effekten’ av solskenet.

På en ledig stund i kyrkans ensamhet fick jag inspiration till text och musik för denna film, och blev tvungen att ta till vad som fanns att skriva på – baksidan på någon annan not!

Den lilla, men naggande goda körgrupp jag skulle repetera med kvällen därpå, fick öva in det korta stycket och vi spelade in det samma kväll, eftersom allt detta skedde i veckan före Trefaldighetssöndagen…

Så här blev filmen:

Inför heliga Trefaldighets dag 2021 i Falkenberg

För att allt skulle ha blivit ’perfekt’ hade jag gillat att låta körgruppen sjunga sången i söndagens mässa, men det hade vi inte möjlighet till denna gång…

Treenigheten

O Fadersol, o Son, du Fadersolens återsken, du klara Andelåga, fyll detta rum med dig…

Här kan du ladda ned sången. Använd den om du gillar den!