Orgelmusik

Spelbordet på läktarorgeln i Falkenbergs kyrka

Den största delen av den orgelmusik jag skrivit finns utgiven hos Noteria.

Till exempel finns fyra orgelsonater:
1. Victory!
2. Academy!
3. Ut-La-Fa
4. Thankfulness

Ett par variationsverk:
I hoppet sig min frälsta själ förnöjer (över sv ps 325)
Himlasprång (över visan med samma namn av Alf Hambe)

Några samlingar:
Orgelbuffe (fem lätta stycken)
Sommardanser (sex bearbetningar av sommarkoraler)

Här nedan spelar Katharina Hieke ur Sommardanser sats 1; Finurligamente, över O vad världen nu är skön:


Gehrmans gav år 2019 ut volymen Lux Betlehem med koralbearbetningar av julpsalmer. Här två exempel på mina bidrag:

Dagen är kommen, Leander Franke spelar på läktarorgeln i Falkenbergs kyrka
Det är en ros utsprungen, Adrian Sandström Dali, Falkenbergs kyrkas orgel

Från SepteMa kan du köpa den hittills outgivna
Hör hur tempelsången stiger (variationer över sv ps 77)

maria.lofberg@septema.com