We want life

År 2015 nåddes jag av nyheten att en saudisk aktivist vid namn Raif Badawi hade dömts till 10 års fängelse och tusen piskrapp som straff för aktivitet på internet.
En rörelse startades i världen, #freeraif, med demonstrationer för hans frisläppande, och jag ville med sången We want life vara en del av denna rörelse.

Texten till sången är en text av Badawi, och jag valde att komponera för SSAATTBB, så att musiken vid ett tillfälle delas upp på två körer SATB, där den ena får tralla fram Saudiarabiens nationalsång som fond till min musik.

Hur skulle denna sång kunna spridas?
Jag använde mig av de sociala media som Badawi inte var tillåten att använda, och fick napp av den kör som då hette St Jacobs Ungdomskör, SJUK, i Stockholm och dess ledare Mikael Wedar.
De inte bara studerade in sången på kort tid, utan producerade en musikvideo som vi på alla sätt försökte sprida.

Noterna till denna sång finns här för nedladdning och för att fritt användas!
Låt oss aldrig slappna i våra strävanden efter att alla människor ska ha samma rättigheter i världen.